Een open plek voor initiatiefrijke en creatieve
mensen die zin hebben in een betere wereld.
Zo iemand als jij dus.

Interview met Marjan Minnesma

Over Marjan Minnesma

Staat met stip op nr. 1 in de Trouw duurzame top 100

Waarom Duurzaamheid?

Marjan Minnesma (Wormerveer, 1966) is directeur van Urgenda, een stichting die Nederland van onderop wil verduurzamen. Urgenda werkt met de koplopers in de samenleving, in het bedrijfsleven, bij de overheid , NGOS en onderwijs-/ onderzoeksinstituten. Urgenda helpt hen met opschalen door barrières te helpen slechten en door samen projecten te starten. Zo heeft  ze met Urgenda onder de noemer 'Wij willen zon' meer dan 50.000 zonnepanelen verkocht aan particulieren, scholen, bedrijven en kerken, zonder dat daar een cent subsidie bij aan te pas kwam. En allerlei nieuwe initiatieven vanuit Urgenda staan op stapel. Minnesma geeft deze duurzame initiatieven een zet door gebruik te maken van haar enorme netwerk.

Minnesma bouwde haar netwerk op door verschillende vakgebieden met elkaar te combineren. Ze studeerde bedrijfskunde aan Henley Business School/Brunel University London en filosofie en rechten aan de Universiteit Utrecht. Ze deed haar afstudeeropdracht voor bedrijfskunde bij Shell, waar ze nadien ging werken. Hierna werkte ze bij Novem, als campagnedirecteur bij milieuorganisatie Greenpeace, was ze verbonden aan de Vrije Universiteit en werkzaam als directeur van het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) van de Erasmus Universiteit. Als directeur van Urgenda kan ze al die verschillende ervaringen en disciplines goed gebruiken.

Vooral Minnesma’s daadkracht en tomeloze en energie worden geroemd. “Overdag ben ik altijd aan het praten, daardoor kan ik pas ‘s avonds achter mijn computer kruipen. Daarom werk ik altijd wat later door.” Tot één uur ‘s nachts is ze bereikbaar en rond drie uur ’s nachts gaat haar computer uit. “Ik heb gelukkig niet zoveel slaap nodig.”

In onderstaand filmpje beantwoordt Marjan Minnesma de vraag: 'Waarom duurzaamheid?' Het interview is afkomstig van de website EyeOpenerWorks. In 2010 vroegen zij zich af hoe kun je van je idealen je levenswerk maken en er je boterham mee verdienen?. Dit heeft geresulteerd in veertien profielschetsen van ideële ondernemers. Marjan Minnesma was daar één van.