Een open plek voor initiatiefrijke en creatieve
mensen die zin hebben in een betere wereld.
Zo iemand als jij dus.

Blog

SVN-strategiedag: over onze koers, strategie en deelname

Verslag van de SVN-Strategiedag met 15 actieve SVN'ers, onder leiding van Sandra Boer van NieuweWereld.NU, in De Holm in Den Andel op 11 juli 2018.


Aanleiding

In oktober 2018 bestaat SVN Europe 25 jaar en mede vanwege het overlijden van ons geliefd bestuurslid Peter van Luttervelt en de aftredende bestuursleden Engbert Breuker en Theo Dijt, werd het tijd om weer eens naar de koers van SVN Nederland te kijken. Wat zijn de resultaten en de ervaringen, en varen we nog steeds de juiste koers? Wat heeft SVN nodig om zich te onderscheiden in het brede veld van duurzaamheidsclubs.

Naast de twee bestuursleden wordt het kernteam gevormd door Ilonka de Beer, Adriaan Wagenaar, Arthur Hol en Peter Michel Heilmann.

Engbert wil het stokje overdragen met een uitgezette koers en overdracht van het ‘oude’:

Historie

Het Social Venture Network kent haar oorsprong in Amerika, in de V.S. opgericht in 1987 in Colorado (door de initiatiefnemers Wayne Silby en Josh Mailman). Onlangs is SVN in de V.S. samengegaan met Investors’ Circle (per 1 januari 2018 heet het IC-SVN) en zit meer op het impact investment spoor, net als bijvoorbeeld Pymwymic. https://www.ic-svn.org/

SVN Europe werd in 1993 in Amsterdam gelanceerd. Engeland, Zweden, Denemarken, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Frankrijk deden in meerdere en mindere mate mee. Ben Cohen van Ben & Jerry’s, wijlen Dame Anita Roddick van The Body Shop, wijlen Eckart Wintzen van BSO/Origin, Peter Blom van Triodos Bank en vele anderen stonden aan de wieg van deze beweging van bevlogen en visionaire ondernemers die eigen producten en diensten in wilden zetten om duurzaam te ondernemen met oog voor People, Planet en Profit. Hun motto was: ‘we doen het al, maar hoe kunnen we het samen gaan doen.’

Het was het antwoord van ondernemers op het rapport van de Club van Rome en het Brundtland-rapport, “Our common future” uit 1987, geschreven door de World Commission on Environment and Development. Ook SVN Asia en SVN South Africa werden opgericht.

SVN Nederland volgde in 1993, met voorlopers als Ex’tent van Eckhart Wintzen, Jan Oosterwijk van The Body Shop, ASN en Triodos Bank. Er kwam een Europees bestuur en er volgenden diverse Europese congressen. Jan Willem Nieuwenhuys was voorzitter van SVN Nederland tussen 1993-1997.

Twee keer werd het congres ‘Get on the Dancefloor’ georganiseerd in Egmond aan Zee, in 2011 en 2012, met grote inzet van SVN Nederland.

In 2010 switchte SVN Nederland van bedrijfs- naar individueel lidmaatschap voor mensen die het verschil maken. SVN is een inspiratiebron voor ‘WIE’ het al zijn: World Improving Entrepreneurs.

Op 9 juli 2018 werd SVN Sweden bezocht door SVN-kernteamlid Peter Michel Heilmann. Het is een bloeiende, professionele organisatie met een eigen bureau binnen het hoofdkantoor van Ekobanken in de Oude Stad van Stockholm. De 17 Werelddoelen (Sustainable Development Goals) gebruiken zij als leidraad voor hun acties en events. We gaan nauw contact met hen onderhouden. 

Brainstorm

Wat is de ‘venture’, het waagstuk, voor SVN Nederland in het brede veld van duurzaamheidsclubs in ons land. Wat is haar meerwaarde? En hoe gaan we verder?

Het gaat ons om de mensen, onze leden, benadrukt Engbert, daarin zit het verschil met andere organisaties, zoals De Groene Zaak/MVO Nederland, Urgenda en Social Enterprise NL. SVN Nederland is er voor mensen die al wereld-verbeterend zijn en doen.

Steeds meer groepen en organisaties worden actief, zoals de groeiende B Corp-beweging, die sinds 2006 (in 2015 was de lancering in Europa, met 2.595 gecertificeerde bedrijven wereldwijd) actief is en waarvan Leen Zevenbergen (B Lab Europe) en Marcello Palazzi (B Corp Global Ambassador) actief lid zijn geweest van SVN, respectievelijk als voormalig voorzitter en medeoprichter van SVN Europe.

Als belangrijkste opmerking in de brainstorm komt steeds naar voren dat we elkaar en anderen willen blijven inspireren, een spiegel voorhouden en dilemma’s willen bespreken om verder te komen. Het gaat om in-spiratie en ex-spiratie. Om verfrist te worden, te reflecteren, vernieuwen en leren.

Metafoor

Is er een metafoor denkbaar, een plek waar dat allemaal gebeurt? Die bleek er te zijn... een oase in de woestijn, een pleisterplaats en bron om je te laven.

Wat zijn de kenmerken van zo’n oase, vroegen we ons af, en kunnen we bedenken hoe die zich kunnen vertalen in aanpak en vorm voor SVN-ontmoetingen?

Een opsomming: een oase biedt fris water, voeding, afkoeling, ook een fata morgana, uitrusten, ontmoeting, pas op de plaats, herbronnen, richting bepalen, verhalen, etc.

De volgende keer gaan we onze fantasie laten prikkelen door die kenmerken/beelden uit te werken in concrete ideeën en vorm. De fata morgana leidde al tot het idee een bijeenkomst te organiseren over die luchtspiegeling/dwaalspoor, en de valkuilen op het duurzame pad.

Bestuursstructuur

Eén van de uitkomsten is dat we de organisatievorm wat zullen wijzigen; we evolueren van een kernteam naar een actieve ‘zwerm’ van participanten die jaarlijks bijeenkomen voor een SVN-Strategiedag en de rol van ‘bron-orgaan’ vervullen. Zij dragen zorg voor het bepalen van de ‘koers en kaders’, de gemeenschappelijke waarden en ambities, in samenspraak met de leden, o.a. op de ALV.

Iedereen kan voor de duur van een jaar of langer participant worden. Dit betekent dat je je committeert aan het organiseren van minstens één activiteit per jaar. De dag in Den Andel resulteerde meteen in een groep van 15 participanten. Daarnaast kun je ook gewoon lid zijn en deelnemen aan deze activiteiten. Omdat we ook een vereniging zullen blijven is er daarnaast een formeel bestuur, dat is ingeschreven bij de KvK, met een beperkte rol, als hoeder van het proces van betrekken van participanten en leden, conform statuten en regelgeving.

De participanten, met hun ‘activiteit’, indien al aangegeven:

Peter Barsingerhorn: bestuur, Arthur Hol: bestuur en aanjager van de SVN-Picknicks, Willem Lassche, Anne Stijkel: bestuur, Ilona Hofstra, Florian Stadler, Pieter Nijman, Adriaan Wagenaar: ‘speak-up’ avonden, Peter Michel Heilmann: bestuur en internationale contacten, Ilonka de Beer: kampvuur.

Het voorstel is om de vier participanten, die zich op deze strategiedag hebben opgegeven, te benoemen als bestuursleden: Anne Stijkel, Peter Barsingerhorn, Arthur Hol en Peter Michel Heilmann. Hun taken zullen zij, conform de statuten, zelf onderling verdelen. De bekrachtiging daarvan zal plaatsvinden op onze ALV en kampvuurbijeenkomst op 29 augustus 2018.

De statuten van onze vereniging zijn ook toe aan een aantal kleine aanpassingen. Het voorstel hiervoor, dat jaren geleden al op de ALV is besproken maar nooit formeel is ‘afgehecht’, behelst dat de bestuurderstermijn en de verlenging daarvan wordt gewijzigd van ‘2 x 2 jaren’ tot ‘2 x 4 jaren’ - ook al zetten we in op een jaarlijkse wisseling van de bestuursfuncties. De letterlijke tekst van het wijzigingsvoorstel wordt op verzoek per mail toegestuurd en zal ook worden meegestuurd aan wie zich heeft aangemeld voor de bijeenkomst op 29 augustus 2018, of wie dit heeft aangegeven bij Dieke Sloots, die verantwoordelijk is voor onze backoffice support.

Met dank aan Dieke Sloots, Ilona Hofstra, Peter Michel Heilmann en Engbert Breuker voor de totstandkoming van dit verslag