Een open plek voor initiatiefrijke en creatieve
mensen die zin hebben in een betere wereld.
Zo iemand als jij dus.

Blog Ineke Verdoner

Over Ineke

Heart InCompany
www.heartincompany.nl


Bekijk profiel

Duur-samen

Het aantal zelfstandig ondernemers is sinds een paar jaar aan het groeien. Ik ben in de nazomer van 2010 begonnen. Het verhaal is, dat het te maken zou hebben met de zogenaamde financiële crisis. Maar volgens mij is dat geen lineair gevolg.

In de gesprekken die ik voer met mensen hoor ik dat de wens van mensen om 'voor zichzelf te beginnen' vooral wordt ingegeven door de behoefte zelf richting te geven aan leven en werken. Het verlangen om talenten uit te bouwen, om echt te willen doen waar je goed in bent en waar je hart naar uitgaat, neemt toe. Steeds meer mensen voelen dat en ervaren, ondanks drukte en grote verantwoordelijkheden, meer vrijheid als je voor jezelf werkt. De uitdrukking ' voor jezelf werken' puzzelt mij nog altijd; het duidt een specifiek verschil aan met het 'werken voor een baas'.

In een volgend blog kom ik daar op terug.

Met de jongste zelfstandigen-explosie zijn ook vele soorten netwerken ontstaan; inmiddels heeft elke zichzelf respecterende stad een maandelijkse Open Coffee ochtend, maar ook gemeenten bieden een VrMiBo - vrijdagmiddagborrel – en er is een aanwas van collega- en bedrijven-netwerken. Toen ik de Open Coffee in Leeuwarden ging bezoeken ontstond het beeld van de kantine; net als iedereen willen we, zelfstandig ondernemers, contact en elkaar ontmoeten en dus stichtten we onze eigen Kantines.

Naast de contacten die we onderhouden via de sociale media en digitale netwerken heeft dat ons geholpen om uit te wisselen en gaandeweg meer te gaan samenwerken. Dat alles passend bij de tijdgeest; 2012 was niet voor niets het jaar van de Coöperatie.

Inmiddels zitten we volop in 2013 en de coöperatie-gedachte groeit gewoon door. Het laatste half jaar ben ik met wisselende mensen samen aan het werk. Vooral verkennend, zoekend naar nieuwe verbanden, ander aanbod, zonder veel papierwerk, stevig gebaseerd op vertrouwen en het verlangen dat we van één + één veel meer willen maken. Omdat het besef groeit dat het anders kan en anders moet en niet alleen voor de winst, maar ook voor een flinke dosis lol en zingeving. Dat we samen, op korte termijn én de lange duur een belangrijke bijdrage willen en kunnen leveren aan een duur-zame samenleving.

SVN is deel van deze beweging. SlimVerNieuwen of SamenVanNu.

Ik draag er graag aan bij, oa door te doen wat ik heel graag doe: schrijven!